Czy w Krakowie pod estakadami kolejowymi powstaną nowe parki? Budowa estakady kolejowej między Krakowem Głównym, a Krzemionkami została już...